Info voor docenten

Afspraken voor Good Practice 
Op deze link kan je het volledige document lezen. Gelieve de inhoud ter harte te nemen.

Formulier voor open lesweek
Tijdens de openlesweek (in seizoen 2022-2023 is dat van 12 tot 17 september) vult elke docent na elke les die hij/zij gegeven heeft dit formulier in om ons te laten weten hoe de les verlopen is en hoeveel aanwezigen er waren. Link formulier: https://forms.gle/mPq5c
v1snuX6ogjq8

Close Menu